"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie."
Mat. 11:28

____________________________
Kościół Pana Jezusa Chrystusa w Mikołajkach