"Żaden sługa nie może dwum panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie."
Łuk. 16:13

____________________________
Kościół Pana Jezusa Chrystusa w Mikołajkach