"I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."
Mar. 16:15

____________________________
Kościół Pana Jezusa Chrystusa w Mikołajkach

Share